Rajshahi Krishi Unnayan Bank

Rajshahi Krishi Unnayan Bank


  • Address: Rajshahi Krishi Unnayan Bank Head Office 272, Banolata C/A Airport Road, Rajshahi Bangladesh i
  • Phone: +88-0247-860463
  • Website: https://www.rakub.org.bd
  • Email: info@rakub.org.bd
.
Rajshahi Krishi Unnayan Bank
.